Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger

Webfanatic

Cordozasvinget 4

2680 Solrød

CVR. nr. 30157923

Email: adm@webfanatic.dk
Tlf. nr.:+45 70 26 67 60 
Mobil nr. +45 61 68 09 91

 

Produktinformation
I shoppen oplyses varernes væsentligste egenskaber. For yderligere oplysninger kan der sendes en mail til Webfanatic via adm@webfanatic.dk.

Betaling

Vi modtager kun Dankort
De kontooplysninger der indtastes ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) så kun du og PBS læse dem. Ved køb med dankort eller øvrige kreditkort trækkes beløbet fra kontoen når varen afsendes fra Webfanatic.

Priser

Alle priserne er dagspriser og gældende på bestillingsdagen. Der kan forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusiv 25% moms.


Levering

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 10-15 hverdage, på alle produkter bestilt via webshoppen. Der vil kunne forekomme kortere eller længere leveringstider.

Leveringsstabilitet:
Der tages forbehold for udsolgte varer og designs. Det vil kunne forekomme at bestilte varer vil blive afvist af denne årsag.

Fortrydelsesret

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. 
Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

 
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail til adm@webfanatic.dk eller på telefon 61 68 09 91. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post.: Dette gælder for vare med som er blevet påført personliggjort
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: Postnords takster:.


Varer undtaget fortrydelsesretten

Varer med særligt tryk i denne webshop, er at betragte som særligt tilpassede varer jf. Købelovens regler om fortrydelsesret ved e-handel. Med udgangspunkt i din bestilling, matches varen din ønskede model, farve og størrelse, med det tryk som du har valgt, og denne særlige tilpasning af et produkt betyder at de enkelte enheder (vare og tryk) ikke kan bringes tilbage til deres oprindelige stand. Dermed underlægges køber nogle særlige regler for e-handel, herunder at fortrydelsesretten bortfalder det øjeblik at sælger går i gang med at tilpasse varen eller iværksætte ydelsen.

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1.  
 • Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
 • Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
 • Opførelse af bygning,
 • Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
 • Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
 • Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
 • Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr. 

 

 1. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,

 

 1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

 

 1. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

 

 1. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

 

 1. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,

 

 1. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,

 

 1. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

 

 1. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

 

 1. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,

 

 1. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,

 

 1. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,

 

 1. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

 

 1. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

 

 1. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.


Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
 
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
 
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.


Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Webfanatic

Cordozasvinget 4

2680 Solrød

 

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.


Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
 
Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
 
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Du skal på forlangende angive hvori manglen består.

 

Fakturaen skal fremvises til Webfanatic i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
 

Varen sendes til:

Webfanatic

Cordozasvinget 4

2680 Solrød

 
Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt. 
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 
Personoplysningerne registreres hos WEBFANATIC og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Den dataansvarlige på www.copenhagenbasketshop.dk er ejer Henrik Sandberg.
 
Som registreret hos WEBFANATIC, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: adm@webfanatic.dk.


Forbehold for ændringer:
Webfanatic forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for de respektive webshops og vores handelsbetingelser i almindelighed.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til ejer henrik Sandberg. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 8. april 2021.

 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Webfanatic er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller at de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse, eller forhold som ligger uden for Webfanatic kontrol, fx indgreb fra staten, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

 

Købeloven:
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for sø- og handelsretten i København og i overensstemmelse med danske værnetingsregler